الان خبر رسید که خونه خاله ام منفجر شده :| اونم از نوع گازی.

اطلاعات بیشتر در پ ن ...پ ن : مشخص شد مستاجرای خالم که دوتا بچه هم داشتن دچار سوختگی شدن.میگن وضع بچه ها وخیمه چون نشت گاز از اتاق اونا بوده :(  گفته شده با 4 تا آمبولانس به بیمارستانای ساری منتقلشون کردن .

لطفا براشون دعا کنید. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺