امروز امتحان میانترم داشتم،خوب نبود ولی امیدوارم پایانترم بهتر بشه.دیگه این ترم میخام واقعا تموم شه.

دیروز هم ک طوفان اومد از نوع بادیش.چن عدد سقف ناقابلو هم کند برد با خودش :| دیوارا هم افتادن

_البته توی روستاها_

ناخن رهام هم کم کم داره در میاد_حادثه چن هفته قبل-کنده شدن ناخن-لای در_.

بارسلونا_رئال‌مادرید...فک کنم الان همه دارن این بازیو میبینن...منم بعد ثبت نوشته میرم ببینم.

ی مدت برنامه ریزی روزانه رو بی خیال شده بودم.دوباره شروع با قدرت :)

سعی میکنم کمتر بنویسم تا به درسام برسم.

+

سوهان کنجدی_دسپخت خواهر :)