-پسر برو بشین عقب

+ سپس تیک مردودی را در کاردکس آموزشگاه رانندگی ام زد.

نوشت عدم تسلط بر کلاج .یک جلسه تمرین :(


رفتم روی صندلی عقب پراید نشستم . بغل دستیم پرسید:

کلاج بالا بیاد خاموش میشه یا پایین؟ با ناراحتی گفتم بالا .

هر دو همراهم با ارفاق قبول شدند.افسر مهربون ولی جدی بود :| 

بار اولم بود و کلی استرس و گشنگی و خستگی.دو بار هم خاموش شد.

اولش نمیخواستم آزمون شهر شرکت کنم ولی بچه هایی که اونجا بودن ترغیبم کردن .

الان هم با ماشین برادر رفتیم تمرین. ولی شباهت زیادی با رانندگی آموزشگاه نداشت.


تو صف آزمون که منتظر بودم و حرف میزدیم.یه پسره از صدای من تعریف کرد

گفت آشنا داره اگه بخوام بهش بگم برم برای تست صدا تو رادیو

یکی دیگه از بچه ها هم تصدیق کرد حرفشو.ولی چیزی نگفتم 

دوستم هم صدامو به صدای دوبله آلن دلون تشبیه کرده بود :دی


آزمون وین هم تموم شد.بالاخره قبول شدم.منتظر مدرکشم.دوره های بعد هم بیخیال.

فردا هم باید برم دانشگاه واسه تسویه حساب و این حرفا. هفته قبل که

سیستمشون خراب بود.کلی هم حرصمون دادن.


وقتتون آروم :)