انگار امروز ک نرفتم دانشگاه ، بارون شدیدی زده در حد سیل...ازین لحاظ شانس آوردم .
فردا هم نمیرم و میخوابم،ریلکس.
یکی از بچه ها هم رفته خونه همکلاسیش و سیل اومده بعدش ، تا الان هم موندگار شده اونجا،اگه ماشین داشتم میرفتم میرسوندمش.
الانم ک همه خوابن اینجا،منم بیدار.مودم روشن.هوا سرد.تو فکر انار 😂
+
پاییز زود باش ک منتظر برفیم .بارون